640-554 70-488 MB2-704 70-480 70-346 1Z0-061 AWS-SysOps C4040-251 HP0-S41 070-410 300-101 9L0-422 1Z0-060 70-411 CISSP 300-115 70-347 070-486 70-462 70-488 AWS-SysOps 640-554 810-401 70-346 HP0-S41 70-412 MB2-704 70-483 70-480 AWS-SysOps PMP HP0-S41 C4040-252 640-554 70-413 CISSP 1Z0-060 70-346 CCD-410 9L0-422 070-486 810-401 HP2-B115 070-461 70-480 HP2-H35 MB5-705 CCA-500 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 1Z0-061 70-487 400-101 CCD-410 100-101 MB2-700 1Z0-060 70-463 EX200 C4040-250 300-115 640-554 70-533 70-532 VCP550 1Z0-803 220-801 300-101 70-467 CISSP SY0-401 C4040-252 MB5-705 70-410 C4040-250 70-461 200-120 70-486 810-401 70-483 70-417 640-554 70-488 MB2-704 70-480 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 220-802 C4040-252 C_TADM51_731 1Z0-061 70-487 400-101 CCD-410 100-101 MB2-700 1Z0-060 70-243 E10-001 VCP-550 1Z0-062 70-466 200-101 70-489 MB2-701 640-864 A00-211 C_TAW12_731 98-364 M70-201 70-413 EX0-001 HP0-J73 ICBB JN0-102 M70-301 640-461 MB6-871 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 220-802 C4040-252 C_TADM51_731 1Z0-061 70-487 400-101 CCD-410 100-101 MB2-700 1Z0-060 70-463 EX200 C4040-250 300-115 640-554 70-533 70-532 VCP550 1Z0-803 220-801 300-101 70-467 CISSP SY0-401 MB2-702 640-911 74-335 700-505 70-414 810-401 PRINCE2 Practitioner 700-501 CCA-500 N10-005 C4040-252 MB5-705 70-410 C4040-250 70-461 200-120 70-486 810-401 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 220-802 C4040-252 C_TADM51_731 1Z0-061 70-487 400-101 CCD-410 100-101 MB2-700 1Z0-060 70-463 EX200 C4040-250 300-115 640-554 70-533 70-532 VCP550 1Z0-803 220-801 300-101 70-467 CISSP SY0-401 MB2-702 640-911 74-335 700-505 70-414 810-401 PRINCE2 Practitioner 700-501 CCA-500 N10-005
Kościół z XVI wieku pw. Św. Antoniego w Baniach Mazurskich | Gołdap360

Kościół z XVI wieku pw. Św. Antoniego w Baniach Mazurskich

Kościół w Baniach Mazurskich powstał w latach 1566-1574 jako kościół ewangelicki. Dopiero po 1945 roku przejęła obiekt parafia katolicka. Obecnie patronem jest Św. Antoni Padewski.

Przed 1945 Banie Mazurskie nazywały się Benkheim. Końcówka -heim pochodzi z języka litewskiego od -kieme (wieś), co wskazuje na litewskie początki wsi. Nazwa miejscowości pochodzi od bań, czyli kopalni czy kąpielisk dolinowych, które mogły znajdować się na tym terenie. Inna wersja mówi, iż została tak nazwana na cześć swojego założyciela, niejakiego Bianicza czy też Banicza.
Banie Mazurskie zostały założone w 1566 r. Miejscowa społeczność od razu przystąpiła do budowy kościoła
Budowę ukończono 1574 roku. W 1578 r. miał on jeszcze drewnianą wieżę. Wieżę z cegieł dobudowano w 1698 r. Była ona dziełem mistrzów: cieśli Pietrzykowskiego i murarza Mörza. W 1581 r. w Baniach (wtedy jeszcze bez przymiotnika „mazurskie”) była już parafia, której proboszcz był nazywany przez tutejszą ludność „litewskim księciem”. Nabożeństwo odprawiano w trzech językach: litewskim, polskim i niemieckim. Język litewski w parafii Banie Mazurskie jednak zamilkł na początku XVIII w. W 1740 r. do komunii w języku polskim przystąpiło 1650 parafian.
W 1656 roku wieś została spustoszona przez Tatarów. W 1710 r. wielkie spustoszenie mieszkańców Bań Mazurskich poczyniła epidemia dżumy. Zmarło wówczas 2115 osób. Proboszcz Krzysztof Gregorovius zapisał w księdze kościelnej: „Od maja do połowy sierpnia 1710 roku dżuma grasowała tak mocno, że we wrześniu mało już ludzi pozostało przy życiu. W niektórych wsiach gminy Banie dwie – trzy osoby wyszły obronną ręką”. Jego następca – pastor Drygalski dopisał: „Ten, który to napisał, zginął od dżumy”. Jednak ta epidemia nie zniechęciła ludności do tychże terenów. Już w 1789 r Banie Mazurskie były wsią królewską o 33 dymach. W drugiej połowie XVIII w. powstała tu również szkoła parafialna pod patronatem królewskim (w 1800 r. – 95 uczniów).
W okresie międzywojennym Banie były miasteczkiem. Znajdowały się tu restauracje, poczta, szkoła oraz dworzec kolejowy. Podczas ostatniej wojny miejscowość została częściowo zniszczona. Spłonęła stacja kolejowa i XVI-wieczny kościół.
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich erygowana kanonicznie została w 1962 roku. Zaraz po wojnie rolę kościoła parafialnego pełniła przejęta przez ludność napływową dawna kaplica baptystów (obecnie kościół greckokatolicki). Od września 1945 r. obsługiwał tu wiernych proboszcz węgorzewski ks. Nikodem Masłowski, który 30 czerwca 1946 r. poświęcił kaplicę. W nabożeństwach brali udział także miejscowi wyznawcy obrządku greckokatolickiego. Pierwszym proboszczem w Baniach Mazurskich był Włodzimierz Boziuk (do 1954r.), który tutaj zmarł i został pochowany. Po nim parafią kierowali: Władysław Surowiec (VII 1954r.-IV 1957r.), Stefan Nyc (IV 1957r. – IV 1970r.), Tadeusz Kościuszko (IV 1970r. – III 1985r.), Tadeusz Stefan Adamczyk (25 III 1985r. – 6 IV 2000r.), Zbigniew Łobaczewski (1.VIII. 2000 – 14.I. 2006r ). Od 22 lipca 2006 r proboszczem jest Ks. Kanonik Władysław Łada.
Parafia liczy obecnie ok. 2,5 tyś. wiernych ze wsi: Banie Mazurskie, Budziska, Dąbrówka Polska, Gryżewo, Grodziskio, Grunajki, Kierzki, Kulsze, Lisy, Miczuły, Mieczówka, Mieczniki, Sabałówka, Surminy, Wólka, Wróbel, Zapały, Zawady, Ziemiany. Odpusty odbywają się w święto patrona (13 VI) oraz Matki Boskiej Anielskiej (2 VIII). Do parafii należą dwie kaplice: w Grodzisku (odkupiona od prawosławnych) – pw. Chrystusa Króla i w Zawadach (w sali dawnej szkoły) – pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Źródło: http://mojemazury.pl

Panoramy:

 

 

Dodaj komentarz

REKLAMA:

Piękna Góra Rudziewicz Piękna Góra Rudziewicz