000-011 000-012 000-013 000-014 000-015 000-016 000-017 000-018 000-019 000-020 000-021 000-022 000-023 000-025 000-026 000-027 000-028 000-029 000-030 000-031 000-032 000-033 000-034 000-035 000-036 000-037 000-038 000-039 000-041 000-042 000-046 000-047 000-048 000-050 000-051 000-052 000-053 000-055 000-056 000-057 000-058 000-060 000-061 000-062 000-068 000-070 000-071 000-074 000-076 000-076-CN 000-076Chinese 000-077 000-078 000-079 000-080 000-081 000-082 000-083 000-084 000-085 000-086 000-087 000-089 000-093 000-094 000-100 000-101 000-102 000-103 000-104 000-105 000-106 000-107 000-108 000-109 000-111 000-112 000-113 000-114 000-115 000-117 000-118 000-119 000-120 000-121 000-122 000-123 000-124 000-129 000-130 640-802 640-811 640-816 640-821 640-822 640-861 640-863 640-864 640-875 640-878 640-893 640-911 640-916 642-035 642-052 642-053 642-054 642-055 642-061 642-062 642-066 642-067 642-071 642-072 642-081 642-091 642-104 642-105 642-112 642-132 642-143 642-144 642-145 642-162 642-164 642-165 642-176 642-181 642-185 642-188 642-241 50-653 50-654 50-658 50-663 50-664test 50-664test 50-665 50-676 50-676 50-677 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 070-336 070-337 070-340 070-341 070-342 070-346 070-347 070-350 070-351 070-400 070-401 070-403 070-410 070-411 070-412 Kościół z XVI wieku pw. Św. Antoniego w Baniach Mazurskich | Gołdap360

Kościół z XVI wieku pw. Św. Antoniego w Baniach Mazurskich

Kościół w Baniach Mazurskich powstał w latach 1566-1574 jako kościół ewangelicki. Dopiero po 1945 roku przejęła obiekt parafia katolicka. Obecnie patronem jest Św. Antoni Padewski.

Przed 1945 Banie Mazurskie nazywały się Benkheim. Końcówka -heim pochodzi z języka litewskiego od -kieme (wieś), co wskazuje na litewskie początki wsi. Nazwa miejscowości pochodzi od bań, czyli kopalni czy kąpielisk dolinowych, które mogły znajdować się na tym terenie. Inna wersja mówi, iż została tak nazwana na cześć swojego założyciela, niejakiego Bianicza czy też Banicza.
Banie Mazurskie zostały założone w 1566 r. Miejscowa społeczność od razu przystąpiła do budowy kościoła
Budowę ukończono 1574 roku. W 1578 r. miał on jeszcze drewnianą wieżę. Wieżę z cegieł dobudowano w 1698 r. Była ona dziełem mistrzów: cieśli Pietrzykowskiego i murarza Mörza. W 1581 r. w Baniach (wtedy jeszcze bez przymiotnika „mazurskie”) była już parafia, której proboszcz był nazywany przez tutejszą ludność „litewskim księciem”. Nabożeństwo odprawiano w trzech językach: litewskim, polskim i niemieckim. Język litewski w parafii Banie Mazurskie jednak zamilkł na początku XVIII w. W 1740 r. do komunii w języku polskim przystąpiło 1650 parafian.
W 1656 roku wieś została spustoszona przez Tatarów. W 1710 r. wielkie spustoszenie mieszkańców Bań Mazurskich poczyniła epidemia dżumy. Zmarło wówczas 2115 osób. Proboszcz Krzysztof Gregorovius zapisał w księdze kościelnej: „Od maja do połowy sierpnia 1710 roku dżuma grasowała tak mocno, że we wrześniu mało już ludzi pozostało przy życiu. W niektórych wsiach gminy Banie dwie – trzy osoby wyszły obronną ręką”. Jego następca – pastor Drygalski dopisał: „Ten, który to napisał, zginął od dżumy”. Jednak ta epidemia nie zniechęciła ludności do tychże terenów. Już w 1789 r Banie Mazurskie były wsią królewską o 33 dymach. W drugiej połowie XVIII w. powstała tu również szkoła parafialna pod patronatem królewskim (w 1800 r. – 95 uczniów).
W okresie międzywojennym Banie były miasteczkiem. Znajdowały się tu restauracje, poczta, szkoła oraz dworzec kolejowy. Podczas ostatniej wojny miejscowość została częściowo zniszczona. Spłonęła stacja kolejowa i XVI-wieczny kościół.
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich erygowana kanonicznie została w 1962 roku. Zaraz po wojnie rolę kościoła parafialnego pełniła przejęta przez ludność napływową dawna kaplica baptystów (obecnie kościół greckokatolicki). Od września 1945 r. obsługiwał tu wiernych proboszcz węgorzewski ks. Nikodem Masłowski, który 30 czerwca 1946 r. poświęcił kaplicę. W nabożeństwach brali udział także miejscowi wyznawcy obrządku greckokatolickiego. Pierwszym proboszczem w Baniach Mazurskich był Włodzimierz Boziuk (do 1954r.), który tutaj zmarł i został pochowany. Po nim parafią kierowali: Władysław Surowiec (VII 1954r.-IV 1957r.), Stefan Nyc (IV 1957r. – IV 1970r.), Tadeusz Kościuszko (IV 1970r. – III 1985r.), Tadeusz Stefan Adamczyk (25 III 1985r. – 6 IV 2000r.), Zbigniew Łobaczewski (1.VIII. 2000 – 14.I. 2006r ). Od 22 lipca 2006 r proboszczem jest Ks. Kanonik Władysław Łada.
Parafia liczy obecnie ok. 2,5 tyś. wiernych ze wsi: Banie Mazurskie, Budziska, Dąbrówka Polska, Gryżewo, Grodziskio, Grunajki, Kierzki, Kulsze, Lisy, Miczuły, Mieczówka, Mieczniki, Sabałówka, Surminy, Wólka, Wróbel, Zapały, Zawady, Ziemiany. Odpusty odbywają się w święto patrona (13 VI) oraz Matki Boskiej Anielskiej (2 VIII). Do parafii należą dwie kaplice: w Grodzisku (odkupiona od prawosławnych) – pw. Chrystusa Króla i w Zawadach (w sali dawnej szkoły) – pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Źródło: http://mojemazury.pl

Panoramy:

 

 

Dodaj komentarz

REKLAMA:

Piękna Góra Rudziewicz Piękna Góra Rudziewicz